Graadexamens

Een keer per jaar stel ik mijn leerlingen in de gelegenheid om een graadexamen bij de EPTA te doen.Het doel van de graadexamens is om de leerlingen te motiveren en te stimuleren. De examens worden afgenomen in de vorm van een concert en zijn voor iedereen toegankelijk. 

De Landelijke Graadexamens Piano (LGP) zijn een onderdeel van EPTA Nederland, waarbij leerlingen van EPTA-leden in staat worden gesteld om theoretisch en praktisch examen te doen op elf verschillende niveaus  (graden). De examens vinden jaarlijks plaats in de periode maart-april op verschillende locaties verspreid over heel Nederland.

 

Kandidaten EPTA-graadexamens 15 april 2023

Bregje: Geslaagd voor A1

Maud;  Geslaagd voor   C1