Sinterkerst: tijdens de les in november oefenden we ook al kerstliedjes!

-Voor peuters:

 

Pianoles: ( gemiddeld een kwartier (afhankelijk van de concentratieboog van uw peuter))

We "spelen" op en rond de piano. Door o.a:

Verhaaltjes vertellen met geluiden erbij (filmmuziek)

"Lopen op de piano"   Voorbereiding op de vingertechniek voor pianospelen

Allerlei beweegspelletjes waarbij ritme geoefend wordt.

Spelen op de 'voet'piano.

Zingend praten en gezongen antwoorden uitlokken. (met pianobegeleiding of andere instrumenten)

Met Boomwackers (Klankstaven) volgens kleursymbolen spelen.

Doel:  Plezier in communiceren, muziek maken. Leren aandacht te richten. Oefenen van melodielijnen, lezen van symbolen (voorbereiding noten lezen)